विष्णुराम बि.क. (प्रमुख)

नाम-विष्णुराम वि.क.
ठेगाना- महाशिला गाँउपालिका १ पर्वत
पद- जिल्ला समन्वय प्रमुख
सम्पर्क नम्वर-९८५७६३०५७३

Skip to toolbar