लोक सेवा आयोग तयारीको १५ दिने कक्षा सम्पन्न ।

महिलाहरुको लागि लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत १५ दिनको कक्षा संचालन सम्पन्न भएको छ ।

कक्षामा करिव ६० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Skip to toolbar