नेत्रप्रसाद पौडेल

पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी

शाखा : कार्यालय प्रमुख

टेलिफोन : ९८५७६३७२२२

इमेल : pdlnetra@nepal.gov.np

स्थायी ठेगाना : कुश्मा नगरपालिका, पर्वत, नेपाल

कार्यकाल :


Skip to toolbar