स्वतः प्रकाशन २०७८कार्तिक- माघ

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन २०७८कार्तिक- माघ प्रकाशन २०७८-१०-२५ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

Skip to toolbar