स्वत प्रकाशन २०७९ कार्तिक १ देखी पौष मसान्त सम्म

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७९ कार्तिक १ देखी पौष मसान्त सम्म प्रकाशन २०७९/१०/०५ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्वन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको ।

Skip to toolbar