स्वत प्रकाशन २०७९ बैशाख देखी असार मसान्त सम्म ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७९ बैशाख देखी असार मसान्त सम्म । प्रकाशन २०७९/०४/०५ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७९ वैशाख देखी असार मसान्त सम्मको ।

सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३)र सुचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको ।

Skip to toolbar