स्वत प्रकाशन २०८० बैशाख १ देखी असार मसान्त सम्म ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०८० बैशाख १ देखी असार मसान्त सम्म । प्रकाशन २०८०/०४/१८ प्रशासन शाखा /सुचना अधिकारी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र सूचनाकव हक सम्वन्धि नियमावली २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र सूचनाकव हक सम्वन्धि नियमावली २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको ।

Skip to toolbar