सूचना तथा समाचार
लैगिंक हिंसा व्यवस्थापन सल्लाहाकार समितिको बैठकका निर्णयहरु ।

लैगिंक हिंसा व्यवस्थापन सल्लाहाकार समितिको बैठकका निर्णयहरु ।स्वत प्रकाशन २०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३)र सुचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar