सूचना तथा समाचार


पर्वत जिल्लाको दर रेट

पर्वत जिल्ला यसको यो आर्थिक वर्ष 2072/73 को लागि श्रम दर, घरपरिवारमा दर र निर्माण सामाग्री दर विभिन्न को जिल्ला...
थप पढ्नुहोस ...फाईल डाटावेश (कर्मचारी मात्र)

कार्यालय कर्मचारीहरूका लागि मात्र । कृपया यो लिङ्क क्लिक गरि आफ्नो फाईल सर्भर प्रवेश गर्नुहोस् । कार्यालयमा बस्दा कार्यालयबाहिरबाट प्रयोग...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar