जनताको संविधान जनताकै माझमा २०७२

“जनताको संविधान जनताकै माझमा २०७२” वृतचित्र

यो भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि पाहिले यो भिडियो मा  right click गरि Copy video URL मा click गर्नुहोस् | त्यसपछि, यस वेबसाइट, http://en.savefrom.net/मा गई  Just insert a link लेखेको ठाउँ मा paste गरि enter थिच्नुहोस् | त्यसपछि हरियो रंगको Download button मा क्लिक गर्नुहोस् |

 

 

Skip to toolbar