नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गा बि स क्षमता लेखाजोखा नमुना फारमहरू २०७२-०९-२६ LGCDP -- सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुत विषयमा मिति २०७२।०९।२३ को सङ्घिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको चलानी नं. २०१२ को गाविस क्षमता लेखाजोखा सम्बन्धमा तल राखिएको फारम भर्न अनुरोध भएकाले सम्पुर्ण गाविस सचिव, सामाजिक परिचालक र गाविस प्राविधिकलाई सो सम्बन्धि समन्वय गर्नुहुन अनुरोध छ ।


Skip to toolbar